• BIN Commerce
    Proizvodnja i distribucija

  • BIN Commerce

  • BIN Commerce

  • BIN Commerce

  • BIN Commerce

  • BIN Commerce

  • BIN Commerce

BIN Commerce

Proizvodni pogoni

Prodaja ksantata
Proizvodnja hlora i hlornih jedinjena
Proizvodnja kalijum karbonata

Detaljnije

Rudarstvo

Bin commerce se bavi proizvodnjom, uvozom i distribucijom flotacijskih reagenasa
15 godina unazad.

Detaljnije

Prehrambena industrija

Izborom dobrih dobavljača i kvalitetnih proizvoda po pristupačnim cenama svrstali smo se među značajne dobavljače prehrambene industrije u regionu.

Detaljnije

Tretman voda

Hemikalije za tretman pijaće vode
Hemikalije za tretman otpadne vode
Hemikalije za tretman industrijske vode

Detaljnije

Nagrade i sertifikati

Od 2009. godine Bin commerce doo poseduje SRPS ISO 9001:2015 sertifikat kojim se potvrđuje da se sistem upravljanja kvalitetom uspešno primenjuje u saglasnosti sa standardom za sisteme menadžmenta kvalitetom,
kao i SRPS ISO 14001:2015 sertifikat kojim se potvrđuje da ima u primeni sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima pomenutog standarda,
Od 2021. godine su implementirani sledeći sertifikati: SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS ISO 10002:2019, ISO 31000:2018 i ISO 22301:2019

Imate pitanja, želite konsultacije? Kontaktirajte našu tehničku podršku!